1956 - konferencia-felhívás

Eger, 2016. szeptember 8-10. Jelentkezés-info: 1956.konferencia@gmail.com

A jelentkezési határidők lejártak!

Szekciótervek határideje: 2016. március 15;

Előadástervek határideje: 2016. április 15.

Az 1956-os forradalom a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, melyet sok szempontból jogos cezúrának tekinteni. 1956 világosan jelzi a klasszikus szovjet típusú rendszerek válságát: 1956 októbere után már nem igen lehetett azt gondolni a szocializmusról, mint előtte. Ezzel párhuzamosan átalakultak a szocialista diktatúrákhoz való hétköznapi viszonyulás módjai is. Ebben az értelemben a magyar 1956 nem elszigetelt esemény: része egy hosszabb, Sztálin halálával kezdődő és még évekig tartó nemzetközi folyamatnak.

A konferencia ebből a szempontból kívánja újragondolni 1956 magyarországi történetét: a magyar október történéseit, mint a szovjetizált társadalmak válságára adott átfogóbb és hosszabb távú válaszok egy fejezetét mutatja be. Lehetséges-e a nem kapitalista társadalmi fejlődés azután, hogy a klasszikus bolsevik program hitelét vesztette? Demokratizálható-e a szocializmus és felszámolhatóak-e a kapitalizmus egyenlőtlenségei? Az új működési mechanizmusok új alkalmazkodási módokat váltottak ki a hétköznapi élet sok területén, az egyházakban éppúgy, mint a gazdaságban, a falvakban éppúgy, mint az ipari üzemekben. A konferencia 1956 előzményeit, lefolyását és következményeit vizsgálja, a szélesebb szellemi perspektíváktól a lokális környezetig, a szociológiai vagy társadalomfilozófiai elemzésektől a hétköznapi stratégiákig, 1945-től napjainkig. 1956 mai jelentőségét is vizsgáljuk, a rivalizáló emlékezeti kánonokban és azokon túl.

A konferencia a jelenkor-történeti kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1956 előzményeit és hatásait tág időkeretben elhelyezve (1945-1990) több tudományág bevonásával. Lehetséges témakörök, amelyekhez kapcsolódóan szekcióterveket várunk:

  • A szocializmus válságának diskurzusai az 1950-es évek közepén;
  • 1956 és a marxizmus reneszánsza az 1960-es években;
  • 1956 és a szocializmus reformja az 1960-as-70-es években;
  • 1956 a kelet-európai ellenzéki mozgalmak diskurzusaiban 1989-90-ig;
  • 1956 a kultúrában (művészet, irodalom, zene) és az emlékezetben;
  • Társadalomkritika Nyugaton és Keleten - 1956 után;
  • Hétköznapi stratégiák 1956 előtt és után.

A konferenciára szekció (panel) és előadástervekkel lehet jelentkezni.

A szekciótervek beküldési határideje 2016. március 15. Az előadások terveit 2016. április 15-ig várjuk. Az elfogadott előadások szinopszisait 2016. június 16-ig várják a szervezők.

Kifejezetten várjuk nem csupán történész, hanem más tudományágak művelőinek (pl. irodalomtörténet, szociológia, néprajz, művészettörténet, zenetörténet) szekció- és előadásterveit, valamint kutató-levéltárosok, doktoranduszok és végzős egyetemi hallgatók jelentkezését. A konferencia előadásainak publikálását témánként tervezzük. A külön beadott előadásterveket a szervezők új szekciókba sorolják.

A szekciótervekben kérjük feltüntetni: a szervező nevét, intézményét, elérhetőségét (email), a szekció címét, 10-15 soros problémafelvetését, a résztvevő személyek tervezett előadásainak előzetes címét és egy előzetesen felkért hozzászóló nevét. Egy szekcióban három 20 perces előadás, egy vagy két tízperces felkért hozzászólás (mint vitaindító) szerepelhet (lehetőség van egyes témák megszervezésére két, egymást követő szekcióban is). Az előadásterveknek az előadó neve, intézménye és email-címe mellett tartalmaznia kell az előadás címét és legfeljebb féloldalas rezüméjét.

Helyszín, időpont: Eszterházy Károly Főiskola (Eger), 2016. szeptember 8-10.

A panel- és előadásterveket a következő címre várjuk: 1956.konferencia@gmail.com

Szervezők:

1956-os Intézet Alapítvány; Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya; Eszterházy Károly Főiskola (Eger); International Students of History Association - Budapest; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet

 1956.konferencia@gmail.com A képek forrása: fortepan.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el