1956 és a szocializmus: válság és újragondolás

Eger, Eszterházy Károly Főiskola: 2016. szeptember 8-10.            A jelentkezési határidők lejártak.  Információ: 1956.konferencia@gmail.com 

A konferencia honlapja:

                                                        1956-2016.uni-eszterhazy.hu

A program letölthető:


1956-2016.uni-eszterhazy.hu/hu/unie_1956-2016/program/programfuzet

Konferencia-felhívás

A konferencia 1956 előzményeit, lefolyását és következményeit vizsgálja, a szélesebb szellemi perspektíváktól a lokális környezetig, a szociológiai vagy társadalomfilozófiai elemzésektől a hétköznapi stratégiákig, 1945-től napjainkig.

A konferencia a jelenkor-történeti kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1956 előzményeit és hatásait tág időkeretben elhelyezve (1945-1990) több tudományág bevonásával. 

A konferenciára szekció (panel) és előadástervekkel lehet jelentkezni.

A szekciótervek beküldési határideje 2016. március 15

Az előadások terveit 2016. április 15-ig várjuk. 

Kifejezetten várjuk nem csupán történész, hanem más tudományágak művelőinek (pl. irodalomtörténet, szociológia, néprajz, művészettörténet, zenetörténet) szekció- és előadásterveit, valamint kutató-levéltárosok, doktoranduszok és végzős egyetemi hallgatók jelentkezését. A konferencia előadásainak publikálását témánként tervezzük. A külön beadott előadásterveket a szervezők új szekciókba sorolják.

A szekció- és előadásterveket a következő címre várjuk: 1956.konferencia@gmail.com

Interdiszciplináris témák és 1956


Az 1956-os forradalom a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye, melyet sok szempontból jogos cezúrának tekinteni. 1956 világosan jelzi a klasszikus szovjet típusú rendszerek válságát: 1956 októbere után már nem igen lehetett azt gondolni a szocializmusról, mint előtte. Ezzel párhuzamosan átalakultak a szocialista diktatúrákhoz való hétköznapi viszonyulás módjai is. Ebben az értelemben a magyar 1956 nem elszigetelt esemény: része egy hosszabb, Sztálin halálával kezdődő és még évekig tartó nemzetközi folyamatnak.

A konferencia ebből a szempontból kívánja újragondolni 1956 magyarországi történetét: a magyar október történéseit, mint a szovjetizált társadalmak válságára adott átfogóbb és hosszabb távú válaszok egy fejezetét mutatja be. Lehetséges-e a nem kapitalista társadalmi fejlődés azután, hogy a klasszikus bolsevik program hitelét vesztette? Demokratizálható-e a szocializmus és felszámolhatóak-e a kapitalizmus egyenlőtlenségei? Az új működési mechanizmusok új alkalmazkodási módokat váltottak ki a hétköznapi élet sok területén, az egyházakban éppúgy, mint a gazdaságban, a falvakban éppúgy, mint az ipari üzemekben. 

Lehetséges témakörök, amelyekhez kapcsolódóan szekció- és előadásterveket várunk:

 • A szocializmus válságának diskurzusai az 1950-es évek közepén;
 • 1956 és a marxizmus reneszánsza az 1960-es években;
 • 1956 és a szocializmus reformja az 1960-as-70-es években;
 • 1956 a kelet-európai ellenzéki mozgalmak diskurzusaiban 1989-90-ig;
 • 1956 a kultúrában (művészet, irodalom, zene) és az emlékezetben;
 • Társadalomkritika Nyugaton és Keleten - 1956 után;
 • Hétköznapi stratégiák 1956 előtt és után.

Jelentkezés

A jelentkezési határidők lejártak!

A konferenciára szekció (panel) és előadástervekkel lehet jelentkezni.

A szekciótervek beküldési határideje 2016. március 15. Az előadások terveit 2016. április 15-ig várjuk. Az elfogadott előadások szinopszisait 2016. június 16-ig várják a szervezők.

A szekciótervekben kérjük feltüntetni:

 • a szervező nevét,
 • intézményét,
 • elérhetőségét (email),
 • a szekció címét,
 • a szekció 10-15 soros problémafelvetését,
 • a résztvevő személyek nevét, intézményét és tervezett előadásaik előzetes címét és
 • egy előzetesen felkért hozzászóló (vitaindító) nevét.

Egy szekcióban három 20 perces előadás, egy vagy két tízperces felkért hozzászólás (mint vitaindító) szerepelhet (lehetőség van egyes témák megszervezésére két, egymást követő szekcióban is).

Az előadásterveknek az

 • előadó neve,
 • intézménye és
 • email-címe mellett tartalmaznia kell
 • az előadás címét és
 • legfeljebb féloldalas rezüméjét.

A szekció- és előadásterveket a következő címre várjuk: 1956.konferencia@gmail.com

Határidők

Jelentkezés, információ: 1956.konferencia@gmail.com

2016. március 15.

Szekciótervek beküldésének határideje 

2016. április 15.

Előadástervek beküldésének határideje

2016. június 16.

Az előadások szinopszisainak beküldési határideje

2016. szeptember 8-10.

Konferencia, Eger

 1956.konferencia@gmail.com A képek forrása: fortepan.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el